logo
Pasja do nauki
Montessori

Maria Montessori była włoską lekarką, która stworzyła metodę nauczania opartą na swobodnym rozwoju dziecka, na stymulowaniu do rozwoju, ułatwiając mu spontaniczną naukę. 

Dawanie wolnego wyboru i pomoc w słuchaniu wewnętrznego głosu dziecka, to według M. Montessori najskuteczniejsza droga do rozwoju wspaniałej i wartościowej osobowości. Dziecko rozwija swoje indywidualne zdolności i kreatywność we własnym tempie, samodzielność myślenia i działania. Nauczyciel jest pomocnikiem; pomaga budować poczucie własnej wartości i poznawać wartości uniwersalne takie jak: dobro, piękno, prawda, miłość, tolerancja. Pedagogika montessori zapewnia dziecku możliwość samodzielnego wyboru ścieżki nauczania. Możliwość wyboru jest niewątpliwą zaletą metody montessori z prostego powodu – każde dziecko jest inne i każde interesuje się czymś innym. Jedno rozwija się szybciej, drugiemu na opanowanie dokładnie tej samej umiejętności potrzeba więcej czasu. Jest to standarowa zasada pedagogiki Montessori – by dziecko nauczyło się samodzielności i w niczym nie było wyręczane. Nauczyciel pokazuje dziecku jak w modelowy sposób wykonać daną czynność czy zadanie. Następnie pozwala od podstaw to zadanie wykonać dziecku. Jeśli trzeba pokazać raz jeszcze – nie ma problemu. Faktycznie dziecko przy takim podejściu czuje się bardziej samodzielne i niezależne, przez co i pewniejsze siebie.

Nauczyciel Montessori nie działa tylko schematycznie daje dzieciom pole możliwości na kreatywną pracę. Pokazuje dzieciom jak pracować z danym materiałem i powraca do prezentacji jeszcze raz, jeśli dziecko nie jest gotowe na pracę z nim. Jest to świetny czas na modelowanie dorosłych i nie zależnie w jakim duchu wychowujemy nasze dzieci, pokazujemy im drogę, według nas właściwą. Jeśli jednak dziecko tworzy coś kreatywnie, skupia się i nie niszczy materiału, nie ingerujemy, dziecko często wymyśla nowe zastosowanie materiału. Podążając za dzieckiem, odpowiednio modyfikujemy mechanizm prezentacji. Inaczej pracują dzieci trzyletnie z materiałem np. sensorycznym, bardziej skupiając się na dotyku i doświadczaniu, inaczej pokazujemy ten sam materiał 5-latkowi, który już nie chce doświadczać, dotykać tylko chce przejść do konkretów. To jest właśnie indywidualizm w podejściu Montessori. Pokazując w bardzo dokładny sposób jak pracujemy z danym materiałem nadajemy mu ważność, dziecko zaczyna dostrzegać wartość pomocy, materiałów, ćwiczy małą motorykę chwytu, nadgarstków, sekwencji działań, uporządkowania.

Muzyka

Rodzice nie zawsze wiedzą co jest największym talentem i pasją dziecka. Dlatego warto dać dziecku szansę na jego odkrycie. Dziecko bardzo chętnie bawi się muzyką i przeżywa ją wszystkimi swoimi zmysłami. Tworzy, odtwarza, słucha, uwielbia grać na różnych instrumentach, ma oryginalne pomysły. Chcemy aby słowo „muzyka” kojarzyło się dzieciom z czymś wyjątkowym, ciekawym i radosnym. Rozwiniemy wrażliwości i zdolności muzyczne poprzez bogaty program zajęć muzycznych, i wielki wybór instrumentów dostosowanych do poziomu dziecka. Podstawowym elementem każdego dnia spędzonego w Przedszkolu Czarodziejskie smyczki oprócz nauki i zabawy, jest muzyka. W ramach czesnego realizujemy szereg zajęć między innymi:

Mali Mozarci – na zajęciach wykorzystujemy elementy tradycyjnych zabaw rytmicznych, metody aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss oraz metody Carla Orffa. W czasie zajęć dzieci mają okazję zagrać na różnych instrumentach oraz poznać kraj, z którego pochodzą. Najważniejszym celem zajęć jest wykształcenie w nich poczucia rytmu, wrażliwości muzycznej, oraz pokazanie jak muzyka opowiada i naśladuje.

Malarze dźwięków - warsztaty plastyczne czyli korespondencja barw z muzyką filmową. W trakcie zajęć dzieci tworzą prace plastyczne, będące odzwierciedleniem ich interpretacji muzyki z bajek i filmów. Poznają i wykorzystują różne techniki plastyczne.

Ponadto, organizujemy popołudniowe i weekendowe zajęcia dla dzieci starszych i dorosłych, między innymi: lekcje gry na instrumentach. Warsztaty gry na bum bum rurkach. W naszym zamyśle jest także stworzenie zaplecza dla muzycznych wydarzeń, które będą promować naszych wychowanków.

Metoda Carla Orffa – głównym celem jest rozwijanie inwencji twórczej. W metodzie tej przenikają się trzy czynniki: muzyka, mowa i ruch. Muzyka stanowi punkt wyjścia do budowania przez dziecko prostych form muzycznych, jak śpiew i gra na instrumentach perkusyjnych. Mowa – ćwiczenia wzbogacają słownictwo dziecka, przygotowują do poprawnej dykcji i koordynują pracę rytmiczno - ruchową. Dzięki metodzie Orffa dzieci uczą się wyrażać swoje uczucia, odreagowują napięcie emocjonalne, maluchy słuchają się wzajemnie, uczą się tolerancji, życzliwości, szacunku wobec drugiej osoby, wzmacniają między sobą więzi.

Metoda Batii Strauss - przybliża dzieciom muzykę klasyczną. Dzieci słuchają aktywnie, to znaczy słuchając wykonują proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem  muzycznym. Metoda integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki).

Taniec

W myśl łacińskiej sentencji „muzyka i taniec są lekarstwem dla duszy i ciała”, nasze przedszkole realizuje te słynne słowa, stwarzając odpowiednie warunki do odkrywania i kształcenia talentu tanecznego, Dzieci uczą się tańca w dopasowany dla nich sposób, dzięki fachowej kadrze. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy znajdą na zajęciach coś dla siebie.

Dlaczego taniec jest ważny?
Taniec wyrabia bystrość i koordynację narządów zmysłowych, szybką orientację, jasne, logiczne myślenie. Dzieci, które tańczą są  bardziej zdyscyplinowane i skoncentrowane, co pomaga im w nauce a nawet w wykonywaniu codziennych czynności.

Języki obce

Język angielski i włoski (dla chętnych) w naszym przedszkolu to nauka połączona z doskonałą zabawą; program nauczania jest przystosowany tak, żeby uczył i zainteresował.
Młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego (czyli dźwięków) nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją naturalną włoską, czy angielską wymowę i intonację, co z kolei wpłynie bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu (plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka ojczystego).
Dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka kilku języków jednocześnie jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych.